• Hem
  • Vid dödsfall
  • Transport av avliden

Transport av avliden

När en person avlider på ett sjukhus har oftast sjukhuset ett eget bårhus som den avlidne förs till. Bårhuset har antingen ett kylrum där den avlidne får ligga i ett rum på en bricka tillsammans med andra avlidna eller så har bårhuset separata kylfack för de avlidna. Transporten inom ett sjukhus från avdelningen till bårhuset sköts oftast av vaktmästare eller annan personal. På sjukhem, ålderdomshem e.t.c är det inte alltid säkert att det finns ett kylrum för de avlidna.

Om en person avlider i bostaden eller på ett sjukhem behöver inte personen transporteras till en kyl eller bårhus så längde det inte är aktuellt med obduktion. Detta förutsätter att anhöriga inom kort bestämmer sig för vilken kista och begravningsbyrå som ska användas. Den avlidne kistläggs av aktuell begravningsbyrå och transporteras därefter till bisättningsplats med kyl, exempelvis ett kapell i väntan på begravning. Hämtning i kista är självklart inget alternativ då obduktion är aktuell. Är begravningslokal ej bestämd kan begravningsbyrån besluta om en tillfällig bisättningslokal.

Det vanligaste om en person avlider i bostaden eller på sjukhem är att kroppen transporteras på bår med ett täckande kapell till ett närliggande bårhus och läggs över på en bricka eller dylikt. Transporten av den avlidne från sjukhemmet eller bostaden sköts av en begravningsbyrå eller annan transportfirma. Transportkostnaden av den avlidne kan komma att belastas dödsboet. Detta beror på kommunen där transporten sker ifrån. Vissa kommuner gör avtal för transport av avlidna med t.ex lokal begravningsbyrå, i dessa fall belastas kommunen för transportkostnaden. En del kommuner står för transporten från sjukhem men inte hämtning i bostaden. Har den avlidne fått hjälp från kommunen i form av hemsjukvård eller liknande kan även där kommunen stå för transportkostnaden.

Vid dödsfall i bostaden och vid allmän plats är det landstinget som ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i ett bårhus. Vid aktuella fall kan polisen komma att ta över detta ansvar.

Andra kommuner står inte för transportkostnaden varken från sjukhem eller bostad. Reglerna kring kommunens ansvar i denna fråga är omdiskuterad i hela landet. En del kommuner betalar begravningsbyrån för transporten och fakturerar sedan dödsboet.
Transporten kan komma att kosta från några hundralappar upp till flera tusen kronor. Det är därför viktigt att anhöriga hör sig för vad det är som gäller.

När bårtransport är aktuellt – försäkra dig om vem som står för kostnaden! Om du som anhörig ber om transport kan du också åka på kostnaden för denna. Läs mer om transporter i Cirkulär 2005:52

Flöde transport avlidna thumb