• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Rättsmedicinsk undersökning

Rättsmedicinsk undersökning

Rättsmedicinsk undersökning och polisanmälan
(SOSFS 1996:29, lagen om obduktion 1995:832, SOSFS 1996:28)
Rättsmedicinsk undersökning av polismyndigheten med anmälan till polisen beslutas av läkaren som kommit till platsen (i vissa fall är polisen på plats och beslutar om dödfallet ska bli en polisiär angelägenhet. Den avlidne kan då komma att köras direkt till Rättsmedicinalverket). Polisen kommer oftast ut till platsen för dödsfallet och gör en platsundersökning innan den avlidne förs bort.

Det är förhållandena kring dödsfallet som ligger till grund för en rättsmedicinsk undersökning. Exempel kan vara att den avlidne har blivit utsatt för yttre våld, den avlidne är känd missbrukare, förruttnings processen är långtframskriden, ingen tidigare sjukdomsbild, eventuellt utsatt för misstag inom hälso- och sjukvården, fynd på platsen samt uppgifter och omständigheter på plats. När läkaren har gjort en polisanmälan ska dödsbeviset ges till polismyndigheten. Polismyndigheten kontaktar sedan läkaren ifall den avlidne kommer att genomgå en rättsmedicinsk undersökning.

En rättsmedicinsk undersökning kan omfatta mer än en klinisk obduktion genom olika provtagningar och underökningar baserade på omständigheterna kring dödsfallet.