• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Omhändertagande av avliden

Omhändertagande av avliden

Hälso- och sjukvården har skyldigheten att omhändertaga de avlidna. Ytterst är det kommun samt landsting som ansvarar för att hälso- och sjukvårdens uppgifter genomförs.