• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Explosiva implantat

Explosiva implantat

Vid kremering ska alltid explosiva implantat avlägsnas ur kroppen. Detta för att personal och utrustning inte ska skadas då implantatet kan komma att explodera under hög temperatur. Läkaren ska samtidigt som denne skriver dödsbeviset ange ifall den avlidne bär på pacemaker eller dylikt. Skattekontoret som tar emot dödsbeviset skickar sedan information till krematoriet om att den avlidne bär på ett implantat. När den avlidne förs till ett bårhus är det önskvärt att någon form av dokument, kontrollblankett för avliden e.t.c, följer med kroppen som upplyser bårhuspersonalen om att den avlidne bär på ett explosivt implantat. Anledningen är att flertalet bårhus har personal som avlägsnar implantat i samband med kistläggning. Ett exempel på en bra kontrollblankett är ”Kontrolblankett för avliden”.