• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Donera organ

Donera organ

(SFS 1995:831)
Sjukvården har en väldigt liten möjlighet att transplantera organ från en person. Detta på grund av att endast personer som vårdas med en respirator kan donera sina organ. Orsaken är att organen måste vara försörjda av syresatt blod. De organ som en person kan donera är njure, lever, lunga, bukspottskörtel, hornhinnor, hjärtklaffar och hjärta. Hornhinnor kan även tas efter att en person har avlidit.

Genom att endast ett fåtal personer har möjlighet att donera (alla kan dock anmäla sig som donator) är det viktigt att ha tagit ställning utifall man är för eller emot  donation av sina organ. Socialstyrelsen har ett donationsregister där DU kan anmäla dig. Ha alltid med ditt donationskort, t.ex i plånboken.

Ta ställning idag – anmäl dig till donationsregistret