• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Balsamering

Balsamering

(SOSFS 1996:28) Balsamering av en avliden sker när det antas dröja innan kroppen kremeras eller kommer i jord, begravningsakten ligger långt fram eller att den avlidne ska begravas i ett land utanför Sverige. Balsameringen sker genom att en vätska (formalin eller etanol) pumpas in genom en kroppsven på den avlidne. Ett tryck med hjälp av en pump eller dyl gör att vätskan går ut i kroppen och bromsar förruttnelseprocessen. Tidigare i Sverige var det vanligare att avlidna balsamerades. Numera är det inte lika vanligt då hantering av formalin kan utgöra en hälsorisk för personalen som utför balsameringen. Balsamering i samband med obduktion utgör ett mindre ingrepp. Görs balsameringen oberoende obduktion ska beslutet helst fattas av chef, läkare eller någon med kunskap inom området. Socialstyrelsen rekommenderar att en läkare ska besluta om balsamering. Anhöriga och personer som anordnar med begravningen kan begära att en balsamering utförs.
Vid transport utomlands är balsamering för det mesta obligatorisk.