• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Anatomisk dissektion

Anatomisk dissektion

(SOSFS 1996:28 och SFS 1995:831)
En person kan välja att donera hela sin kropp till anatomisk dissektion vid en högskola. Kroppen används för att undervisa elever i anatomi och finns där vanligtvis upp till ett år. Det är viktigt att den avlidne tidigare har givit sitt samtycke för att anatomisk dissektion ska vara möjlig.