• Hem
  • Vid dödsfall
  • Kontakt med omgivningen

Kontakt med omgivningen

Berätta för vänner och bekanta om bortgången
Det är viktigt att berätta för vänner och bekanta att en person har avlidit. Detta för att även de kan planera och avsätta tid till begravning. De ska även kunna få möjlighet att påbörja sitt sorgearbete. Vissa personer kan stå närmare den avlidna och känna mer sorg än vad familjemedlemmar vet om eller kan tänka sig. Det finns i allmänhet ingen anledning att hålla på informationen om någons död.