• Hem
  • Vid dödsfall
  • Dödsfall

Dödsfall

Vid ett dödsfall utanför vården, t.ex i hemmet, kontaktas läkare från närmaste sjukhus eller vårdcentral. Är man osäker går det också bra att ringa 112 eller sjukvårdsupplysningen. Läkare måste komma till platsen för att dödförklara den avlidne och utfärda ett dödsbevis samt ge en dödsorsak. Om dödorsak ej kan fastställas måste den avlidna obduceras. Anser läkaren att det föreligger misstanke om brott eller onaturligt dödsfall, t.ex intag av droger, alkohol eller skador på kroppen, kontaktar han polisen som får göra vidare undersökningar. Då blir också en rättsmedicinsk obduktion aktuell.
Vid dödsfall inom vården dödförklarar vårdinrättningens läkare den avlidne.