• Hem
  • Vid dödsfall
  • Avsked

Avsked

Oavsett om ett dödsfall kommer helt oväntat eller efter en lång tids sjukdom kan saknaden och smärtan att förlorat en anhörig vara oändligt stor. Det är viktigt att som närstående inte innesluta sig utan att umgås med vänner och bekanta. Samtidigt som det är viktigt för vänner och bekanta att stötta upp. Ett telefonsamtal kan räcka för att visa sitt stöd och visa att man finns där.
Ibland sker avskedet under en längre tid som vid exempelvis en lång sjukdoms period innan en person avlider. Det kan vara svårt att som närstående få fram det man vill säga och kanske känns det som att vad man än säger så hjälper det inte. Men bara att finnas vid en persons sida och prata om vad som helst kan hjälpa en person som ligger för döden att känna att det finns vänner där hos henne. Ett alternativ är att uttrycka sina känslor per brev, det är oftast lättare än att ta det muntligt. Det kan även finnas möjlighet att förbereda för begravningen och livet efter en persons bortgång.

I andra fall kan hoppet ha funnits att en person ska bli bättre och att familjen ska kunna gå tillbaka till hur det var innan. Det kanske har funnits planer på vad man ska gör när personen blir frisk igen. Genom detta blir dödsfallet än mer obegripligt.

När en frisk person avlider helt oväntat från en dag till en annan är det inte alltid som närstående får chansen att ta ett riktigt avsked. Risken finns även att man bråkade den där sista gången. Tyvärr går det inte styra över sådana händelser utan istället blir man tvungen att försöka anpassa sig till den hårda situationen. Försök att ta ett avsked på ett ”visningsrum” (finns på nästan alla bårhus) eller vid gravplatsen. Låt inte avsaknaden till ett riktigt avsked leda till bitterhet, vårda istället minnet av personen inom dig.