• Hem
  • Vid dödsfall
  • Anatomiska förändringar

Anatomiska förändringar

Efter att en person avlider börjar kroppen direkt förändras i form av likstelhet (rigor mortis), färgskiftningar, svullnader etc. Vilka förändringar som äger rum är olika från person till person. Dock så finns det flera olika faktorer som påverkar detta såsom omgivande temperatur, sjukdom, ifall personen har legat i en viss ställning när denne avled eller ifall den avlidne har tagit mycket mediciner eller droger.

Likstelheten inträder direkt när en person avlider genom att muskelfibrerna får syrebrist. Likstelheten vandrar från huvudet och ner mot benen de tolv första timmarna. Sedan vandrar den upp till huvudet igen och gör musklerna mer lösa, detta tar ytterliggare tolv timmar. Slutligen går likstelheten ner igen under tolv timmar och stannar. Därefter försvinner stelheten bara genom att muskelfibrerna bryts ned. 

Ofta när en person avlider spärras ögon och mun upp i ett spänt läge orsakat av de förändringar som sker i kroppen. Vissa finner det naturlig samtidtidigt som många finner det obehagligt då det kan se otäckt ut. Har väl ögon och mun spärrats upp är det svårare att stänga dem. Vissa entreprenörer kan på kundens begäran använda lim och/eller tråd för att stänga igen ögon och mun. Ifall ögon och mun stängs så tidigt som möjligt efter att en person avlider desto enklare är det att behålla dem stängda. Detta görs genom att dra ner ögonlocken och låta en tyngd vila på dem exempelvis mynt. Munnen kan hållas stängd med hjälp av hårt lindat bandage. Dessa åtgärder är ingen garanti för att ögon och mun kan hållas stängda utan bara åtgärder för att öka chansen till det.