• Hem
  • Om döden
  • Historia
  • Nutid

Nutid

Döden och begravningar i Sverige från 1900-talets mitt tills idag
Under 1950-talet och framåt går det att finna en begravningsbyrå i nästan varje stad i Sverige. Det kan vara ett större kontor eller ett ombud som tar hand om begravningsplaneringen. Kistorna kommer oftast ifrån speciella kistfabriker vilka byråerna beställer ifrån. Kistan kan fås i nästan vilken färg som helst. Träslaget och formen varierar och ger en valfrihet för de anhöriga.

Begravningsbyråerna har under 1900-talet blivit vilken självklar yrkeskår som helst. Det vanligaste idag är att lämna anordnandet av begravningen till begravningsbyråer även om det inte finns något som hindrar en privatperson för att göra det mesta själv. Genom byråerna får du professionell hjälp i en svår tid.

Genom att begravningsbyråerna har tagit över det mesta arbetet från de anhöriga har det tyvärr blivit så att många människor upplever det obehagligt att prata och kanske även bara tänka på döden. BegravningsPortalen hoppas kunna ge dig information och möjlighet att diskutera om döden och begravningar.