• Hem
  • Om döden
  • Historia
  • Början av 1900-talet

Början av 1900-talet

Döden och begravningar i Sverige under 1900-talets början
Det var under den första delen av 1900-taler som en ren yrkeskår av begravningsbyråer och entreprenörer kommer till. Det var främst i de större städerna det uppstod en efterfrågan på begravningsbyråer i samband med att befolkningen ökade. Även Spanska sjukan spelade en stor roll för efterfrågan av begravningsbyråns tjänster. Många människor dog samtidigt som många anhöriga blev sjuka själva vilket gjorde att de inte orkade göra i ordning alla praktiska saker i samband med begravningen.

Det var inte bara snickerierna som längre tillverkade kistorna utan även byråerna själva började tillverka dem under en mer fabriksmässig produktion. Byråerna började även erbjuda att ta hand om alla förberedelserna såsom svepning av den avlidne, kistläggning, balsamering osv.

Transporterna med kistan gjordes antingen med häst och vagn eller vanliga handkärror. Detta gjorde att transporterna ofta tog lång tid. Det var därför vanligt att den avlidne förvarades i hemmet i väntan på begravningsdagen. Det kunde även byggas upp enklare förvaringshus där den avlidne fanns innan transporten till kyrkan.

1922 bildades vad idag heter Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). SBF är en medlemsägd organisation som ombesörjer utbildning, auktorisation, material etc. för de privata byråerna.

1945 bildades vad idag heter Fonus (från latinska ordet funus, begravning) av Kooperativa Förbundet. Fonus är en ekonomisk förening som finns över hela Sverige.