• Hem
  • Om döden
  • Allmänt

Allmänt

Döden är det enda som är säkert här i livet, något som inget levande ting kan undgå.

Döden är slutet av livet, den totala avstanningen av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadie, och alla levande ting anses förr eller senare dö. Döden kan inträffa på många sätt, till exempel på grund av naturliga orsaker såsom smitta, eller onaturliga sådana såsom en olycka.

Tidigare var det i Sverige överlämnat till den medicinska vetenskapen och beprövad erfarenhet att på klinisk väg bestämma när döden inträtt för en människa. Numera är det i lag reglerat att en människa har avlidit när man med teknisk apparatur har kunnat fastställa att hjärnaktiviteten upphört.
Säkra tecken på att döden inträffat i en mänsklig kropp är att antingen att likstelhet (rigor mortis) inträtt, eller att likkyla, kroppens avkallnande, kan fastställas. Kroppstemperatur är dock långt ifrån ett säkert kriterium på om en person är död eller levande. En person som utsatts för låga temperaturer länge kan ha låg kroppstemperatur, men fortfarande vara vid liv.

Döden personifieras, åtminstone i västvärlden, ofta som liemannen. Klädd i mörka kläder och med en lie i handen, hämtas de som ska dö till dödsriket. Liemannen eller Dödsängeln framställs som ett skelett med svart kåpa, huva och en lie. Liemannen uppstod ur det makabra dödsmotiv som svepte över Europa efter digerdöden på senmedeltiden. Lien och även timglaset blev tidigt attribut till honom. Med den förra ”skördar” han sina offer (vilket onekligen bäst passar in på massdöden under en epidemi), med den andra mäter han ut varje människas livstid.