• Hem
  • Nyheter
  • Vår artikel – Transport av avliden har uppdaterats

Vår artikel – Transport av avliden har uppdaterats

Vi har fått värdefull feedback på vår artikel ”Transport av avliden”, artikeln har nu uppdaterats och förtydligats. Det finns nu även ett flödesschema som ger en översikt på hur transporterna av en avliden kan se ut. Om möjligheten finns kan man välja kistläggning i ett tidigt skede för att transporterna inte ska bli så många. Detta förutsätter att man väljer begravningsbyrå, kista och plats för begravning innan den avlidne hämtas vilket givetvis kan vara väldigt svårt. Artikeln hittar du här.