Gravstenar ligger kvar

Vi har tidigare skrivit om den hemska händelsen då en ung flicka fick en gravsten över sig (här). Efter denna incident lades flera tusen gravstenar, som bedömndes som farliga, ner på backen. Nu verkar det som att många stenar förblir liggande då gravrättsinnehavare inte har kunnat spårats och andra inte har velat bekosta en säkring av dom. Tyvärr verkar det också som att i många fall har stenarna har lagts ned med texten neråt vilket har gjort att det inte går att läsa vem som ligger i graven. Läs mer på DN