Streckkod för att förhindra förväxling

Vår förra nyhet handlade om QR-koder och hur de kan fästas på gravstenar för att leda till minnessidor etc. Nu föreslår Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund att avlidna och kista ska förses med någon sorts av streckkod.

Idag används ett ID-band, som antingen är handskrivet eller framtaget på sjukhuset. En streckkod, kan lättare läsas av och “checkas av” – eventuella mänskliga misstag bör kunna till högre grad avskrivas. Det finns alltid en risk att ett ID-band med siffror läses av fel, om man använder streckkod tillsammans med någon sorts scanner så bör kontrollen vara mer exakt.

Läs mer KT