QR-koder på gravstenar

I Norge har ett företag börjat erbjuda möjligheten till att ha en sk “QR-kod” på gravstenen. QR-koden leder sedan till en minnessida för den avlidne.

Läs mer DN

Vad är en QR-kod?

QR-kod är en variant på en mer komplex streckkod. Det vanligaste sättet att använda QR-koder idag är att generera dessa för webbadresser, dvs en webbadress som www.begravningsportalen.se genereras till att bli en QR-kod. Genom en mobiltelefon kan man sedan läsa av (ta ett foto av) koden och genom ett klick kommer man direkt till webbadressen (man slipper alltså att skriva in hela webbadressen i webbläsaren).

Genom att sätta ut QR-koder på gravstenar kan alltså de som passerar gravstenen använda sin mobil och läsa av koden, beroende på vilken webbadress som har genererat koden, kan man komma till ex; en minnessida, ett klipp på YouTube, en Facebook sida, en egen hemsida etc.

Det finns en viss oro bland några att koderna skulle kunna missbrukas till att; länk till olämpliga sidor, sprida politiska budskap etc. Givetvis finns det också en risk (om QR-koden inte sitter fast riktigt) att den byts ut och att den nya koden länkas till en helt annan webbadress.