• Hem
  • Förberedelse
  • Testamente

Testamente

Ett testamente reglerar kvarlåtenskapen (arvslotten), efter att en person har avlidit. Testamentet är juridiskt bindande och kan ändras fortlöpande. Detta gör att det senaste skrivna dokumentet gäller. Både fysiska och juridiska personer (aktiebolag, stiftelser samt stat och kommun) kan upprätta ett testamente. Vidare krävs att ett testamente är skriftligt och bevittnat och två icke-jäviga vittnen.

Barn till en avliden har alltid rätt till sin laglott. Det vill säga att de har rätt till hälften av det arv de skulle ha haft ifall testamentet inte hade upprättats. Med detta menas att ett testamente aldrig kan utesluta bröstarvingar från att bli helt utan arv. Arvsrätten och formkraven för hur ett testamente ska upprättas finns i Ärvdabalk (1958:637).

Ett testamente kan skapa konflikt mellan arvingar men även underlätta för de efterlevande. Testamentet är en persons sista och yttersta vilja att påverka hur dennes egendom ska fördelas.