• Hem
  • Förberedelse
  • Mina önskemål

Mina önskemål

BegravningsPortalen har tagit fram en folder som ska underlätta för dig att beskriva hur DU vill att din begravning ska gå till. I ”Mina önskemål” kan du skriva ner hur din begravningsakt ska gå till, val av kista, gravplats etc. Syftet med foldern är självklart att du kan ge uttryckliga beskrivningar kring din begravning men även att underlätta för dina efterlevande. Foldern kan fyllas i av så väl yngre som äldre och sparas på lämplig plats. Fyll i de fält som du vill styra över och lämna de andra fälten du finner irrelevanta tomma. För reglering av din egendom och liknande hänvisar vi dig till att upprätta ett testamente.

Tänk på, att när det gäller .pdf filer så behöver du ett speciellt program för att kunna spara texten som du har fyllt i. Det enklaste är att skriva ut dokumentet. Om du vill kunna spara dokumentet, med informationen som du har fyllt i, som en fil kan du använda dig av Bullzip PDF Printer. Bullzip fungerar som en virtuell skrivare – istället för att skriva ut ett pappersdokument så väljer du Bullzip pdf som ”skrivare” och då sparas dokumentet som en pdf – med innehållet som du har fyllt i.

Ladda ner
Adobe reader – för att kunna läsa pdf:er (gratis)
Bullzip PDF Printer – för att kunna spara ditt dokument+inskriven text (gratis)