• Hem
  • Förberedelse
  • Dödsbo

Dödsbo

Innan ett arvskifte har ägt rum förvaltas den avlidnes egendom av de efterlevande arvingarna. I och med att en person avlider övergår denna till att bli en juridisk person, ett dödsbo.  Det är dödsboet som står för alla kostnader kring begravningen i form av kostnader till begravningsbyrån men även omkostnader för de närmaste efterlevande i samband med begravningen. Efter att alla kostnaderna för begravningen har fått täckning fördelas arvet över arvingarna.
Se även bouppteckning/dödsboanmälan under efterarbete.