• Hem
  • Begravningen
  • Musik
  • Psalmer

Psalmer

Psalmer är vanliga på begravningar särskilt om de är i Svenska kyrkans regi. Psalmerna och musik bestäms tillsammans med förrättaren (prästen) där begravningen äger rum. Nedan följer exempel på populära psalmer.

Begravningspsalmer

  • 172 – De skall gå till den heliga staden
  • 249 – Blott en dag
  • 297 – Härlig är jorden
  • 309 – Nu vilar ett hjärta