• Hem
  • Begravningen
  • Gravmarkör/gravvård

Gravmarkör/gravvård

En gravmarkör kan bestå av en sten, ett kors, en pramid eller något personligt som en familjemedlem har tillverkat. Syftet med markören finns naturligtvis till för att markera vilken avliden som ligger där men markören kan även utgöra en mötesplats mellan den avlidne och efterlevande. Vid markören finns ofta blommor, ljus eller andra personliga tillhörigheter som vittnar om den avlidne.

Gravmarkör - gravvård - kors - gravsten