• Hem
  • Begravningen
  • Begravningsbyrån
  • Kontakt

Kontakt

Kontakt med en begravningsbyrå
Det är ingen brådska att kontakta en begravningsbyrå efter att en person har avlidit. Att vänta en vecka med att gå till en begravningsbyrå är inga problem. Ta den tiden du behöver och orkar du så ring runt och se vilken byrå som passar era önskmål. Finns det särskilda förutsättningar som exempelvis att kistan ska transporteras utomlands eller att begravningen ska ske ett visst datum, kan det vara bra med en viss framförhållning.