• Hem
  • Begravningen
  • Begravningsakt

Begravningsakt

I de flesta fall innan en avliden kremeras eller jordfästs sker en begravningsakt. Begravningsakten kan ske i en kyrka, i ett kapell eller annan cermonilokal. För att få nyttja en kyrka krävs att den avlidne har betalat kyrkoavgift, varit med i Svenska kyrkan. Har den avlidne inte betalat kyrkoavgift ger den obligatoriska begravningsavgiften tillgång till ett kapell som Svenska kyrkan tillhandahåller. En begravningsakt kan även hållas i en annan lämplig lokal eller plats.

Anhöriga brukar kunna anordna begravningsakten väldigt långtgående på det sättet som de vill. Dock ska anhöriga vara uppmärksamma på att förrättaren kan ha synpunkter på vilken musik som ska spelas, klädsel och så vidare. Finns det ork kan det vara bra att höra med flera byråer, så att begravningsakten blir till allas belåtenhet.

Begravningsakt, cermoni, kapell, kyrka