• Hem
 • Begravningen
 • Begravning

Begravning

Begravning, även kallat jordfästning, är en ceremoni för en person som har avlidit. Utformningen på begravningen varierar väldigt mycket beroende på religionstillhörighet, kultur och personliga preferenser. Begravningen är en möjlighet för anhöriga att ta farväl och visa sin uppskattning gentemot den avildne.

Kyrklig begravning

I Sverige är den vanligaste begravningscermonin en kyrklig begravning. Med detta menar man att officanten är en präst och att begravningscermonin görs ”enligt Svenska kyrkans ordning” för begravningsgudstjänst. Det finns stora möjligheter till en personlig utformad cermoni men prästen/kyrkan äger det slutgiltiga ordet. De flesta kyrkliga begravningar hålls i kyrkor eller kapell. För att ha rätt till en kyrklig begravning inom Svenska kyrkans ordning krävs det att man är medlem i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift.

Kyrkoavgift

Om man är medlem i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift är man berättigad till följande:

 • Lokal (kyrka och kapell)
 • Präst som håller i begravningsakten
 • Organist (solosång ingår ej)
 • Bärare
 • Transport från kapell till grav alternativt krematorium

Borgerlig begravning

På senare år har det blivit vanligare med borgerliga begravningar. Vid en borgerliga begravning är det fritt att lägga upp begravningsakten som man själv vill. Även om man har gått ur Svenska kyrkan betalar alla en begravningsavgift.

Begravningen kan också äga rum i princip var som helst – hemma, i trädgården, föreningslokal. Vid en borgerlig begravning behövs ingen officiant och begravningen kan i princip skötas helt i anhörigas regi. Begravningen kan bli väldigt personlig genom att anhöriga läser upp dikter/minnesord, sjunger en sång eller lämnar en hälsning. Det är vanligt att man spelar musik som den avlidne tyckte om.

Begravningsavgift

Även om man är INTE är medlem i Svenska kyrkan, betalar alla en begravningsavgift. Genom detta är man berättigad till följande:

 • Lokal (kapell)
 • Transport från kapell till grav alternativt krematorium

Dödsboets kostnader

Dödsboets kostnader (oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte) är följande:

 • Transport – hemmet/äldreboende/allmänplats till bårhus/kapell/kylrum (kan i vissa fall bekostas av kommun/polis)
 • Transport – bårhus/kylrum till kapell/kyrka
 • Svepning
 • Kista
 • Urna
 • Musiker/solist för begravning
 • Bärare (eventuellt)
 • Kistdekoration och övriga blomster
 • Rådgivning och samtalstid hos begravningsbyrå
 • Dödsannons
 • Minnesstund/förtäring

Utformning begravning

Begravningarnas utformning kan variera väldigt mycket beroende på trossamfund. I dödsannonsen kan anhöriga föra fram önskemål om begravningens utformning, exempelvis klädsel, blommor och avsked. Tänk på att det är DU som utformar begravningen, det är inte fel att vara kreativ eller hålla sig inom ramar innan du rådgör med begravningsbyrå eller präst.

I de flesta fall äger begravningen rum genom att kistan med den avlidne är närvarande. Det har dock blivit vanligare med ”direkt kremationer” – den avlidne kremeras direkt efter svepning och begravningen sker genom spridning i minneslund eller i urnlund.

Efter begravningen är det vanligt med en minnestund (förtäring) i församlingshemmet, föreningslokal eller i hemmet.

begravning_utformning