• Hem
  • Aktiviteter
  • Övrigt
  • Dokument

Dokument

Sveriges kommuner och landstings underlag för omhändertagande av avliden.
Cirkulär 2005:52

Socialstyrelsens allmänna råd rörande omhändertagande av foster efter abort.
SOSFS 1990:8 – Gäller inte längre

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klinisk obduktion m.m.
SOSFS 1996:29

Socialstyrelsens information om organ donation. Innehåller också donationskort.
Organ- och vävnadsdonation

Skatteverkets blankett för bouppteckning.
Dödsfall från och med 1 januari 2005

Skatteverkets blankett för dödsboanmälan.
Dödsboanmälan – ersätter ibland en bouppteckning